Köyhyys koettelee ikäihmisiä

Vanhuksen käsi ja kolikoita

Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Seurakuntien diakoniatyössä ikäihmisten taloudelliseen hätään törmätään usein, Jyväskylän seurakunnan diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho vahvistaa.

– Monet eläkeläiset sinnittelevät todella pienellä eläkkeellä. He joutuvat miettimään, riittävätkö rahat lääkkeiden jälkeen ruokaan. Tällaisia asioita ei soisi kenenkään vanhuksen joutuvan miettimään, Lepoaho sanoo.

40 prosenttia eläkeläisistä saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Lepoahon mielestä on tärkeää, että tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen keskiössä ovat nimenomaan ikäihmiset.

– Koronavuosi on koetellut erityisesti vanhuksia. Se on lisännyt yksinäisyyttä ja tuonut mukanaan monenlaista hätää. Tässä tilanteessa on hyvä huomioida varsinkin köyhyydestä kärsivät ikäihmiset, Lepoaho huomauttaa.

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseksi oman seurakunnan alueella.

Jyväskylän seurakunnan keräystuotto käytetään ikäihmisten ta-loudelliseen tukemiseen hankkimalla varoilla liinavaatteita, peitteitä, tyynyjä ja hygieniatarvikkeita. Apu kanavoidaan perille Jyväskylän Oivakeskuksen kautta.

– Aina pieni eläke ei riitä välttämättömiin kuluihin, puhumattakaan mistään ylimääräisestä. Köyhyys ilmenee esimerkiksi kotipalvelua tarvitsevilla ikäihmisillä niin, ettei heillä ole varaa uusia liinavaatteita, peitteitä ja tyynyjä. Myös hygieniatarvikkeet ovat tarpeen. Elämänlaadun kannalta nämä ovat merkittäviä asioita, Lepoaho kertoo.

Lepoahon mielestä on hyvä, että apu viedään perille kotipalvelun kautta.

– Kotipalvelussa kohtaamme laajemmin ihmisiä, joiden hädästä emme tiedä. He ovat niitä, jotka eivät pääse hakemaan apua muualta.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20 prosenttia kohdennetaan keräysvuoden kotimaan yhteistyökumppaneiden Kirkon diakoniarahaston ja Seurakuntaopiston kautta.

Diakoniarahasto kohdentaa varat heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten taloudelliseen avustustoimintaan yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

Seurakuntaopisto kokoaa valtakunnallisen kansanopistoverkon, joka toteuttaa ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta ensi vuodesta alkaen.

Rahat eivät riitä ruokaan ja lääkkeisiin

Maria Nyrambagazohe, 67, asuu Kyakan pakolaisasutusalueella kahden lapsenlapsensa kanssa. Lapset ovat 8-vuotias Anarite ja 10-vuotias Sylvester. He pakenivat Ugandaan Kongon väkivaltaisuuksia vuonna 2018. Marian aviomies ja kaksi poikaa kuolivat levottomuuksissa, eikä Maria tiedä missä tytär, lastenlasten äiti, on. Tai onko hän edes elossa.

Maria Nyrambagazohe, 67, asuu Kyakan pakolaisasutusalueella Ugan-dassa yhdessä lastenlastensa 10-vuotiaan Sylvesterin (vas.) ja 8-vuotiaan Anariten kanssa. He pakenivat Ugandaan Kongon väkivaltaisuuksia. Elämä on niukkaa ja ruuasta on jatkuva puute.

Maria huolehtii lastenlapsistaan yksin. Hänellä on paljon kipuja ja kotitöiden tekeminen on sen vuoksi vaikeaa. Lapset joutuvat tekemään suuren osan kotitöistä. Marian ruokakunta saa 21 000 Ugandan shillinkiä eli noin 5,25 euroa kuukaudessa ruokaan. Ravinnosta on jatkuvasti pulaa.

– Ajattelen perhettäni joka päivä. Lapset kyselevät milloin tapaavat taas äitinsä, Nyrambagazohe kertoo.

Nzirane Hadijah, 67, elää Rwamwanjan pakolaisasutusalueella. Hadijahn tytär kuoli synnytyksessä ja sen vuoksi hän huolehtii nyt lapsenlapsestaan ja he asuvat yhdessä. Hadijah pakeni Kongon levottomuuksia Ugandaan seitsemän vuotta sitten.

– Elämä Ugandassa on vaikeaa, sillä terveydenhuollon saaminen on hankalaa ja rahaa lääkkeisiin ei ole tarpeeksi. Saan kuitenkin nukkua yöni rauhassa, eikä tarvitse pelätä yöllä kuuluvia luotien ja kranaattien ääniä.

Hadijah viljelee maata ja saa siitä tarpeeksi ruokaa perheen elättämiseen.

– Elän tässä hetkessä. En halua muistella menneitä, sillä muistot ovat liian kivuliaita, hän sanoo.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Jyväskylän seurakunnan MobilePay-numeroon 69200 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulla osoitteessa yhteisvastuu.fi/jyvaskyla.

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 307114. Yhteisvastuun pankkitilit ovat: 
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Jyväskylän seurakunnan yhteisvastuutapahtumat alkavat Säveliä Silmusta -konsertilla sunnuntaina 7.2.
Jaa artikkeli: