Keskusseurakuntatalo saamassa uuden omistajan

Yliopistonkadulla sijaitseva Jyväskylän keskusseurakuntatalo on ollut pois seurakuntatoiminnan käytöstä jo useita vuosia. Lisäksi myydään muita suljettuja toimitiloja sekä tontti Palokasta.

Jyväskylän seurakunta on tekemässä kaupat useista suljettuina olleista toimitiloistaan sekä Palokassa sijaitsevasta reilun kahden hehtaarin tontista. Tontti sijaitsee Pappilanjoen ja Jokelantien välimaastossa.

Kaupan kokonaisarvo on noin 2,5–3 miljoonaa euroa. Jyväskylän seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välinen esisopimus kiinteistökokonaisuuden kaupasta eteni kirkkoneuvoston käsittelyyn tämän viikon keskiviikkona tämän lehden jo ollessa painossa. Tuoreimmat tiedot kaupan etenemisestä kerrotaan seurakunnan verkkosivuilla.

Myytävään kokonaisuuteen kuuluvat Jyväskylän keskusseurakuntatalon lisäksi Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskukset sekä Palokassa sijaitseva rakentamaton tontti.

Nyt myytävien kohteiden luopumisesta on päätetty Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategiassa. Sisäilmaongelmaiset seurakuntakeskukset ja keskusseurakuntatalo ovat olleet pois seurakuntatoiminnan käytöstä jo useita vuosia.

– Myytävien kohteiden ylläpitokulut ovat tällä hetkellä seurakunnalle 355 000 euroa vuodessa. Tätä kautta kaupalla on seurakunnalle iso taloudellinen merkitys, kun kiinteistökuluja saadaan merkittävästi vähennettyä, kertoo Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja Anu Hanhinen.

Hanhinen korostaa, että kyseessä on kiinteistökokonaisuuden kauppa, jolloin yksittäisen kiinteistön arvoa ei voi suoraan arvioida kauppahinnan perusteella. Vanhojen kiinteistöjen rasitteena ostajalle tulevat niiden suojelu- ja kaavamääräykset sekä ylläpitokustannukset. Seurakunta on ennen myyntiä arvioittanut kaikki kohteet ulkopuolisella arvioijalla.

Rakentamattoman tontin arvoon ja siten kauppahintaan vaikuttaa merkittävästi kaavoituksella saatava rakennusoikeuden määrä. Kaavoittaja eli Jyväskylän kaupunki perii tästä maankäyttömaksun, joka sitten vastaavasti pienentää seurakunnalle jäävää kauppahintaa.

Seurakunta käynnistää rakentamattoman tontin asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on kaavoituksella sallia 20 000 kerrosneliömetrin asuntorakentaminen.

Kirkkoneuvoston jälkeen asia etenee kirkkovaltuustoon, joka päättää asiasta maaliskuun puolivälissä. Sen päätös lähtee vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Jaa artikkeli: