Kaveritaidot valokeilaan

Kiusaaminen on arkipäivää leikki-ikäistenkin keskuudessa: jopa neljäsosa päiväkotilapsista on osallisena kiusaamistilanteissa. Tutkija Vilja Laaksosen mukaan kiusaamista voidaan vähentää kaveritaitoja vahvistamalla.

Päiväkodissa osa lapsista aloittaa kotileikin. Samu koettaa päästä siihen mukaan, mutta muut lapset tulkitsevat hänen käytöksensä kiusaamisena. Heidän mielestään Samu sotkee ja häiritsee. Päiväkodin opettaja näkee, että Samu ei noudata leikin sääntöjä, vaan toimii oman mielensä mukaan.

”No jos ne sanoo, että ei saa tulla mukaan leikkiin, ni sitten mä aina kiusaan jokaista.”

Kun ope jututtaa Samua, hän kertoo, että haluaisi olla muiden kanssa ja häntä harmittaa, kun muut eivät päästä häntä mukaan. Mikä neuvoksi, tuoreen Kaveritaitoja-kirjan toinen kirjoittaja ja esikoululaisten kiusaamista tutkinut Vilja Laaksonen?

– Aikuisen tehtävänä on auttaa Samua ymmärtämään tilanne: miksi muut lapset torjuvat hänet. Hän tarvitsee myös tietoa siitä, mikä olisi taitavaa toimintaa kyseisessä tilanteessa. Näin hän pystyy seuraavalla kerralla toimimaan toisin. Lapselle on tärkeää kertoa, että kyse on taidoista, joita voidaan harjoitella, eikä siitä, että hänet torjutaan hänen persoonansa takia.

Kiusaajalla harjoiteltavaa ystävällisessä käytöksessä

Ida Maaranen, 4, ja Eevert Huttunen, 3, ovat hyviä kavereita. Leikki-ikäisten kaveritaitoja vahvistamalla voidaan ehkäistä myös kiusaamista. Kuva: Sami Saarenpää

Laaksonen jakaa kaveritaidot ryhmässä toimimisen, vuorovaikutuksen ylläpitämisen, leikkiin liittymisen ja toisten huomioon ottamisen taitoihin. Väitöstutkimuksessaan hän havaitsi, että taidot ovat yhteydessä kiusaamisrooleihin.

– Kiusaamistilanteissa osallisina olevilla lapsilla oli tyypillisesti heikommat kaveritaidot kuin niillä, jotka ovat kiusaamisroolien ulkopuolella.

Kiusaajilla havaittiin enemmän harjoiteltavaa toisten huomioon ottamisen taidoissa, kuten ystävällisessä käytöksessä tai kompromissien tekemisessä. Kiusatuilla taas oli enemmän vaikeuksia vuorovaikutuksen ylläpitämisessä esimerkiksi palautetta antamalla.

Taitoja pitää harjoitella ryhmässä

Laaksosen ja Laura Revon toimittama Kaveritaitoja-kirja on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Se tarjoaa käytännön työkaluja, kuten havainnointilomakkeita ja harjoituksia kaveritaitojen kehittämiseen.

– Kasvattajilta on tullut palautetta, että taitojen pilkkominen osataitoihin auttaa lasten vuorovaikutuksen havainnoinnissa. Usein puhutaan sosiaalisista taidoista, mikä on valtavan laaja kokonaisuus. Se jättää huomiotta sen, että lapsella voi olla vahvuuksia jossakin osataidossa ja kehitettävää toisessa, Laaksonen korostaa.

Hän pitää tärkeänä, että taitoja harjoitellaan ryhmässä.

– Taitojen vahvistaminen parantaa myös ryhmän ilmapiiriä, mikä auttaa ehkäisemään kiusaamista. Ryhmässä, joka ei salli kiusaamista, sitä ei esiinny.

Satuttamista ja haukkumista

Tuoreiden pohjoismaisten tulosten mukaan 13–25 prosenttia päiväkoti-ikäisistä lapsista on mukana kiusaamistilanteissa – kiusaajana, kiusattuna tai molemmissa rooleissa. Pienten lasten keskuudessa kiusaaminen tapahtuu tyypillisesti toista satuttamalla tai haukkumalla, esikoululaisten piirissä taas leikin ulkopuolelle jättämällä.

”No se on sellasta, että sanoo rumia sanoja toiselle vaikka että ’en halua leikkiä sun kaa’.”

Päiväkoti-ikäisillä lapsilla kiusaaminen ei useimmiten liity ilkeyteen.

– Lapsi vain kokee jostain syystä sellaisen käyttäytymisen palkitsevana, hän saa sen avulla haluamiaan asioita. Se voi olla myös taitamattomuutta.

– Esimerkin Samulla ei ollut riittäviä kaveritaitoja toimiakseen ryhmässä niin, että muut ottaisivat hänet mukaan leikkiin. Taitoja vahvistamalla kiusaamiskierteeseen voidaan puuttua ennen kuin siitä tulee pysyvä toimintatapa, Laaksonen toteaa.

”Mä tykkään niinku olla sillein laumassa. Mä vähän pelkään yksinäisyyttä.” 

Haluamme pysyä ajan tasalla

Jyväskylän seurakunnan päiväkerhoissa tai muskareissa ei ole havaittu kiusaamista, mutta asiaan on varauduttu.

– Ohjaajamme osaavat ottaa mahdolliset kiusaamistilanteet huomioon, ja elokuussa heille järjestetään koulutus pienten lasten kiusaamisen ehkäisemisestä. Haluamme pysyä ajan tasalla tuoreista tutkimustuloksista ja kasvattaa ohjaajien ammattitaitoa entisestään, kertoo seurakunnan lapsi- ja perhetyön työalasihteeri Ritva Parkkali.


Vilja Laaksonen

  • Kaveritaitoja-kirjan toinen kirjoittaja, kehittäjä kasvatusalan asiantuntijayritys RALLAssa
  • Syntyi Jyväskylässä, kävi koulut Savossa ja palasi Jyväskylään opiskelemaan
  • 33-vuotias filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lähteet:

  • Lasten sitaatit: Vilja Laaksosen väitöskirjasta Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä, Jyväskylän yliopisto 2014.
  • Vilja Laaksonen & Laura Repo: Kaveritaitoja – tietoa ja harjoituksia toimivan ryhmän rakentamiseen varhaiskasvatuksessa, Folkhälsan 2017.
Jaa artikkeli: