Kasteesta voi sopia hyvissä ajoin

Poikkeusolot tuovat muutoksia myös hautajaisten järjestämiseen.

Jumalanpalvelukset sekä kirkolliset toimitukset – kasteet, hautaan siunaamiset ja vihkimiset – hoidetaan koronavirusepidemian aikana poikkeusjärjestelyin.

Kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla hallituksen ohjeistuksen mukaisesti enintään kymmenen ihmistä.
Tilanne on hankala, mutta ihmiset ovat kirkkoherra Arto Viitalan mukaan hyvin ymmärtäneet, miksi osallistujamäärän rajoituksiin on ollut pakko ryhtyä.

– Näin suojelemme toinen toisiamme, Viitala muistuttaa.

– Toimituksia koskevat rajoitukset tuntuvat monista ihmisistä poikkeustilanteessa kaikkein kipeimmiltä. Tilanteet, joissa kaikki eivät voi osallistua läheisen siunaustilaisuuteen tai pääse iloitsemaan sukulaislapsen ristiäisiin, kertovat siitä, miten tärkeitä ja merkityksellisiä elämän käännekohdat ovat.

Kasteen ajankohta on tavanomaisesti kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Mikäli lapsen huoltajat päättävät koronariskin vuoksi siirtää kasteen tätä myöhemmäksi, heidän tulee palauttaa kotiin tullut lomake lapsen tietojen ilmoittamisesta digi- ja väestötietovirastoon.

Vaikka kaste lykkääntyisi, seurakunnan kanssa voi jo nyt sopia kasteen järjestämisestä aikana, jolloin koronatilanne on todennäköisesti rauhoittunut.

Seurakuntamme työntekijät auttavat tuoreita vanhempia kastejärjestelyissä parhaansa mukaan.

Kasteen järjestäminen kodin sijaan kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa mahdollistaa juhlan osallistujien sijoittumisen väljästi, mikä osaltaan vähentää tartuntariskiä.

Vastasyntyneen ja muidenkin turvallisuuden kannalta mahdollisimman pieni kastejuhla on suositeltava. Laajemmalle sukulaisten ja ystävien joukolle voi järjestää ristiäisistä lähetyksen verkon kautta, ja heidät voi kutsua uuteen juhlaan myöhemmin.

Hautajaisjärjestelyistä sovitaan etukäteen papin ja omaisten sekä tarvittaessa kanttorin kesken. Siunaustilaisuuden osallistujamäärä saa olla poikkeusoloissa enintään 10. Tähän osallistujamäärään ei ole laskettu mukaan pappia ja kanttoria.

– Kymmenen henkilön enimmäismäärästä on mahdollista poiketa jonkin verran vain sillä erityisen painavalla perusteella, että vainajan kaikkein lähimpien omaisten lukumäärä on enemmän kuin kymmenen, Arto Viitala huomauttaa.

Kymmenen hengen rajoitus koskee myös seurakunnan tiloissa toteuttavaa muistotilaisuutta.

Poikkeusoloissa tuhkaaminen on mahdollista tavanomaisesta poikkeavin järjestelyin. Vainaja on mahdollista tuhkata jo ennen siunaustilaisuutta, jolloin hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus voidaan järjestää niin sovittaessa useita viikkoja myöhemmin.

– Toinen mahdollisuus on järjestää poikkeusaikana pienimuotoinen hautaan siunaaminen, muistotilaisuus ja tuhkaus ja myöhemmin normaalioloissa isomman joukon kanssa uurnan maahan kätkeminen ja muistotilaisuus, Viitala toteaa.

Ohjeet perustuvat tilanteeseen 30.3. Muutoksista tiedotamme nettisivuillamme jyvaskylanseurakunta.fi.
Jaa artikkeli: