Jyväskylän krematorion toiminta palautumassa normaaliksi

Tuhkausmäärien kasvaessa omaisten on syytä varautua piteneviin tuhkausaikoihin.

Jyväskylän krematoriossa Seppälänkankaalla joudutaan vielä toistaiseksi tekemään tuhkauksia yhdellä tuhkausuunilla. Tulipalossa vaurioitunutta toista uunia korjataan edelleen. Tuhkauksiin tilanne ei kuitenkaan enää vaikuta, vaan tuhkausvarauksia voidaan ottaa vastaan normaalisti.

Joulukuun alussa sattunut tulipalo teki odotettua enemmän vahinkoa krematoriossa. Tulipalossa krematorio täyttyi savusta, kun tuhkausuunin sisäänvientiluukku ei ollut sulkeutunut kunnolla teknisen vian vuoksi. Tuhkausuuni paloi sähköjohtoja myöten. Onni onnettomuudessa oli, että palossa vaurioitunut uuni oli sama, joka oli tarkoitus joka tapauksessa peruskorjausmuurata vuoden alussa. Toinen uuneista on peruskorjausmuurattu viime keväänä.

Tuhkausuunin vaurioitumisen lisäksi savu aiheutti paljon vahinkoa krematorion sisätiloille.

– Huonetilojen kaikki katot oli avattava, sisäkatot ja seinät siivottava ja maalattava. Savun jättämiä jälkiä jouduttiin siivoamaan useita viikkoja, Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri kertoo.

Savun jättämiä jälkiä jouduttiin siivoamaan useita viikkoja.

Peruskorjausmuuraus ja tuhkausuunin varaosien saaminen laitetoimittajilta viivästyttävät vielä toisen uunin käyttöönottoa. Tuhkaukset pystytään kuitenkin hoitamaan krematoriossa sovitusti myös yhdellä uunilla. Tulipalon vahinkojen korjaaminen ja huoltokatkos ruuhkauttivat krematorion toimintaa, ja tuhkauksia jouduttiin tekemään jonkin aikaa kahdessa vuorossa.

Ruuhkan purkaminen kestää helmikuun lopulle saakka. Antti Pekuri muistuttaa, että pienikin häiriötekijä voi muunakin aikana viivästyttää tuhkauksia.

– Tuhkausmäärät kasvavat, joten omaisten on hyvä varautua piteneviin tuhkausaikoihin. Hautausajoista ei pitäisikään sopia omaisten tai hautaustoimistojen kanssa, ennen kuin tilanne on tarkistettu seurakunnasta, Pekuri korostaa.

Vainajien tuhkaus yleistyy vuosi vuodelta.

Viime vuonna Jyväskylän krematoriossa tuhkattiin yhteensä 1 741 vainajaa. Jyväskylässä tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli hieman yli 69 prosenttia. Tuhkatuista vainajista haudattiin Jyväskylän seurakunnan hautausmaille 679, muiden seurakuntien hautausmaille 902 ja muualle kuin hautausmaalle 160.

Vainajien tuhkaus yleistyy vuosi vuodelta. Jyväskylässä tuhkausten osuus kasvoi jälleen edellisvuodesta puolella prosenttiyksiköllä. Pekurin mukaan syitä tuhkausten yleistymiseen on useita.

– Yleinen tietoisuus tuhkauksista on lisääntynyt. Tuhkaus antaa myös vaihtoehtoja hautauksille. Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen on kasvanut. Tuhka voidaan sirotella esimerkiksi vesistöön tai omalle tontille.

Suurin osa tuhkatuista vainajista haudataan Jyväskylässä vanhoihin sukuhautoihin. Seuraavaksi eniten uurnia haudataan uurnasukuhautoihin, muistolehtoihin, sirottelualueille ja kolumbaarioon.

– Jyväskylän seurakunnassa muistolehtojen ja sirottelualueiden käyttö on lisääntynyt selkeästi. Viime vuonna Jyväskylän tuhkahautauksista 158 tehtiin seurakunnan hautausmaiden muistolehtoihin tai sirottelualueille, kun vielä kymmenen vuotta sitten luku oli 69, Pekuri sanoo.

Myös uurnan siunaukset, jolloin vainaja on tuhkattu ennen siunausta, ovat yleistymässä. Jyväskylän seurakunnassa uurnan siunauksia oli viime vuonna 95 – vähemmän kuin pahimpina koronavuosina, mutta enemmän kuin neljä vuotta sitten. Koronavuonna 2020 uurnan siunauksia oli 129.

Tuhkausmäärät kasvavat, joten omaisten
on hyvä varautua piteneviin tuhkausaikoihin.

Suomessa kuoli vuonna 2022 ennätyksellisen paljon ihmisiä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaisia kuoli viime vuonna yhteensä 62 886, mikä on yli 5 200 ihmistä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuolleiden määrä on kasvanut myös Jyväskylän seurakunnassa. Viime vuonna kuolleita oli 974, kun kahtena edellisenä vuonna kuolleiden määrä jäi alle yhdeksänsadan.

Kappeleiden siunausajat
täyttyvät nopeasti

Hautajaisten järjestämiseen vaikuttaa tuhkausten lisäksi myös siunausten ruuhkautuminen. Jyväskylän seurakunnassa erityisesti kappelisiunaukset ovat suosittuja, joten kappeleiden siunausajat täyttyvät nopeasti. Varsinkin lauantaiajat ovat kysyttyjä. Siunausvarauksia voi tehdä Mäntykankaan, Lahjaharjun ja Vanha hautausmaan kappeleihin kolmena päivänä viikossa torstaista lauantaihin.

Vielä helmikuussa uusia siunausaikoja oli kappeleihin vaikea saada. Tilannetta hankaloitti se, että seurakunnassa varauduttiin mahdollisiin sähkökatkoihin poistamalla yksi iltapäiväaika kaikista siunauspäivistä helmikuun loppuun asti. Siunausaikojen saamisen odotetaan helpottavan maaliskuussa.

– Kun iltapäiväaika saadaan uudelleen käyttöön, tilanne helpottuu paljonkin, Antti Pekuri sanoo

Hautausten ruuhkautuminen on Pekurin mukaan valtakunnallinen ilmiö, joka on jatkunut jo jonkin aikaa. Suomessa aika kuolemasta hautaamiseen tai tuhkaamiseen on tilastojen mukaan usein neljä viikkoa.

Syitä viivästymiselle on useita, kuten lauantaipäivän suosio siunaustilaisuuksien järjestämisessä, hautausluvan viivästyminen, pyhäpäivien suuri määrä erityisesti vuodenvaihteessa sekä yhteisen sopivan ajan löytämisen hankaluus omaisten kesken.

Kirkkohallituksen ohjeistuksessa tavoiteaikana siunaukselle ja hautaukselle pidetään kahdesta kolmeen viikkoa kuolemasta tai viikosta kahteen viikkoon hautausluvan saamisesta.

Kaikkien seurakuntalaisten toiveiden toteuttaminen ei ole aina mahdollista. Hautauksia on enemmän kuin ennen, joten omaisille parhaiten sopivan ajankohdan ja paikan löytäminen hautaukselle voi olla vaikeaa.

Jaa artikkeli: