Jokanaisenoikeus

Naisten ja miesten välinen tasa-arvokuilu työelämässä kasvaa huimaksi, kun tilannetta tarkastellaan koko maailman mittakaavassa. Ekumeeninen Vastuuviikko muistuttaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön
ja toimeentuloon.

Työ on ihmisoikeus, todetaan kaikkia ihmiskunnan jäseniä koskevassa YK:n ihmisoikeusjulistuksessa vuodelta 1948.

Julistuksen mukaan jokaisella meistä on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Jokaisella työtätekevällä on oikeus myös kohtuulliseen ja riittävään palkkaan – sekä samaan palkkaan samasta työstä.

Asian nostaa nyt tapetille Ekumeeninen Vastuuviikko, jonka tämän vuoden teema on naisten työ. Lokakuun lopussa vietettävän Vastuuviikon näkökulma aiheeseen on globaali.

– Teema on monin tavoin sekä mielenkiintoinen että haasteellinen. Naisten tekemä työhän ympäröi meidät kaikkialla. Usein se on kuitenkin kansantalouden tilastoissa näkymätöntä ja sen tekijät ovat vailla juridista suojaa. Tärkeä kysymys onkin, voivatko naiset vapaasti valita halunsa ja taipumustensa mukaista työtä ja ovatko he työssään tasa-arvoisia miesten kanssa, pohtii presidentti Tarja Halonen kampanjaan liittyvässä artikkelissaan.

Suomessa naisten työtilanne on varsin hyvä, ja naisten ja miesten osallistuminen työelämään lähes samalla tasolla. Toisaalta naiset työskentelevät noin kaksi kertaa miehiä yleisemmin osa-aikatöissä tai määräaikaisissa työsuhteissa, ja kokoaikatyössä naisten keskiansio on noin 16 prosenttia miesten ansioita alempi. Maahanmuuttajanaiset – erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulevat – ovat myös usein työvoiman ulkopuolella.

Naisten työllisyyden edistäminen vahvistaa kaikkinensa sekä yksilöiden että yhteiskuntien hyvinvointia.

Kun katse kohdistetaan koko maailmaan, työvoimaan lukeutuu 76 prosenttia miehistä ja vain 49 prosenttia naisista. Eniten työttömyys koettelee köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. Lukemattomat naiset työskentelevät hyvin haavoittuvissa olosuhteissa, ilman työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa.

– Ihmisoikeusnäkökulmasta on tärkeää kohdella miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia tasa-arvoisesti. Naisten työllisyyden edistäminen vahvistaa kaikkinensa sekä yksilöiden että yhteiskuntien hyvinvointia, Halonen toteaa.

Presidentti Tarja Halonen listaa keinoja, joilla myös seurakunnat voivat toimia sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Naisia voi esimerkiksi kannustaa puhumaan, opettamaan ja esiintymään seurakunnassa. Tasa-arvon toteutumisesta toiminnassa voi tehdä anonyymin kyselyn. Tasa-arvosta voi järjestää keskustelutilaisuuden tai koulutusta. Toiminnassa mukana olevia maahanmuuttajataustaisia naisia voi tukea itsenäisessä elämässä ja työllistymisessä.

– Tasa-arvotyö Suomessa ei poista sitä, että meidän on tunnettava vastuumme ja autettava muissa maissa eläviä. On pidettävä ääntä heikoimmassa asemassa olevista, vaadittava oikeudenmukaista kehityspolitiikkaa ja edistettävä naisten asemaa globaalisti.

Ekumeeninen Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10.2018.

 

Jaa artikkeli: