Ja kasteesta kasvoi puu

Kastepuukortti kertoo, että Jyväskylän seurakunta on hankkinut jokaisen kasteen kunniaksi puuntaimen.

Jyväskylän seurakunta lahjoittaa jokaiselle kastettavalle lapselle puuntaimen. Puuntaimi on pienen lapsen ensimmäinen kastelahja.

– Taimi symboloi kastetta, jossa lapsi otetaan Jumalan yhteyteen. Kasteella on kauaskantoinen vaikutus lapsen elämään, samoin kuin puun taimella kasvaessaan, Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatuksen asiantuntija Ritva Parkkali vertaa.

Jyväskylän seurakunnassa kastettu lapsi saa kastetodistuksen välissä kastepuukortin, jossa kerrotaan, että seurakunta on kasteen kunniaksi hankkinut puuntaimen.

Jokainen kastettu lapsi, samoin kuin pieni puuntaimi, on ihme, joka luo uutta toivoa.

Puuntaimi on Jyväskylän seurakunnan aineeton lahja kastettavalle lapselle. Puuntaimet istutetaan kuivuudesta ja ilmastonmuutoksesta pahiten kärsiville alueille Afrikassa tai Aasiassa Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankin kautta.

Lähetysseuran ideoima Kastepuukortti on osa Lähetysseuran ympäristötyötä, johon liittyy vahva toivon näkökulma.

– Jokainen kastettu lapsi, samoin kuin pieni puuntaimi, on ihme, joka luo uutta toivoa. Huolehtimalla ympäristöstämme, luomme uskoa siihen, että lapsillakin on tulevaisuus. Samalla voimme tukea kaikkein köyhimpiä maita löytämään keinoja ilmastonmuutoksesta selviytymiseen, Jyväskylän seurakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija Ulla Klemettinen sanoo.

Pienilläkin teoilla on merkitystä.

Kristittyjen tärkeänä tehtävänä on viljellä ja varjella luomakuntaa.

– Kastepuukortti on konkreettinen teko huolehtia ympäristöstä, ja vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään. Pienilläkin teoilla on merkitystä, Ritva Parkkali jatkaa.

Jyväskylän seurakunta on sitoutunut tukemaan Ympäristöpankin toimintaa ensivaiheessa viiden vuoden ajan.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo todellinen uhka monilla alueilla Afrikassa ja Aasiassa. Suomen Lähetysseura tukee ilmastonmuutoksen vastaista työtä tällä hetkellä Tansaniassa ja Nepalissa.

Toiminnan keskiössä ovat metsien kasvatus ja suojelu. Puilla ja metsillä on merkittävä rooli siellä, missä aavikoituminen uhkaa elinolosuhteita. Kuivuus ja äärimmäiset sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia toimeentuloon, ravintoon ja puhtaaseen veteen.

Metsät tarjoavat suojaa, ruokaa ja toimeentulon. Puut myös sitovat hiilidioksidia tehokkaasti, joten metsittäminen auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa monella tavalla.

Puunistutuksen ohella yhteisöjä opetetaan pitämään huolta ympäristöstä, käyttämään puuta säästeliäästi ja kertomaan siitä, kuinka erilaisilla viljelykasveilla ja -tavoilla perheet voivat turvata monipuolisen ravintonsa.

Jaa artikkeli: