Ja Jumala loi

Noin joka kymmenes suomalainen kannattaa kreationismia eli tulkitsee Raamatun luomiskertomusta enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti. Kristinuskon valtavirta ei näe ristiriitaa luomiskertomuksen ja evoluutioteorian välillä.

Evoluutioteoria on keskeinen osa nykyistä käsitystä siitä, miten maailma on saanut alkunsa. Suurin osa kristillisistä kirkkokunnista on teorian kannalla.

Koulujen uskonnonopetuksessa ollaan samoilla linjoilla kristillisen valtavirran kanssa, kertoo Suomen uskonnonopettajien liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen. Alakoululaiset perehtyvät Raamatun luomiskertomukseen sellaisenaan, mutta ylemmillä luokilla ja lukiossa avataan kertomuksen tulkinnallinen puoli. Luomiskertomus ei ole tiedettä vaan se on eräänlainen uskontunnustus

– Se kertoo, että Jumala on maailmankaikkeuden Luoja ja että Hän on hyvä, maailma on hyvä ja me emme ole täällä sattumalta.

Biologian opettaja piipahti uskontotunnilla

Pääkkönen opettaa uskontoa, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Hän on saattanut pyytää koulun biologian opettajan uskontotunneille virittämään keskustelua, ja opettajien näkemys luomiskertomuksesta ja evoluutioteoriasta on yhteneväinen.

– Tiede puhuu tieteen kieltä, uskonto antaa vastauksia toisenlaisiin kysymyksiin. Tiede perustuu evidenssiin, uskonto hakee merkityksiä. Uskonnollinen usko ja evoluutio voidaan mahduttaa samaan maailmankatsomukseen.

Pääkkönen muistuttaa, että siinä vaiheessa, kun uskonto alkaa tehdä tieteellisiä väittämiä esimerkiksi maailman synnystä, siitä tulee näennäistiedettä.

Monen lajin kreationistit

Viime vuonna laadittu tiedebarometri kertoo, että kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää evoluutiota pätevänä maailmankaikkeuden synnyn selittäjänä. Noin joka kymmenes kallistuu luomisopin eli kreationismin kannalle.

Kreationismia on monta alalajia. Nuoren maan kreationistit uskovat, että maailmankaikkeus on noin kuusituhatta vuotta vanha. Vanhan maan kreationistit pyrkivät sovittamaan Raamatun luomiskertomuksen nykytieteen havaintoihin. Samaan tähtää myös älykäs suunnittelu, jonka kannattajat haluavat teorian näkyvän myös koulujen biologian opetuksessa.

Kreationismin kannatus on yhteydessä uskonnolliseen vakaumukseen, ja se on yleisintä niin sanotuissa vapaissa suunnissa.

Arkeologia sai toisiin ajatuksiin

Herätyskristillisissä piireissä tunnettu teologian tohtori Eero Junkkaala oli kauan kreationismin vankkumaton kannattaja. Perehtyminen arkeologiaan sai hänet toisiin ajatuksiin.

– Missään alaviitteessäkään ei väitetty, että maailma voisi olla kuusituhatta vuotta vanha. Fossiilit ja maakerrostumat vakuuttivat.

Sekä luomiskertomus että evoluutio kertovat, että maailmankaikkeudella on alku, ja Raamatun luomisjärjestys vastaa suunnilleen evoluutioteorian käsitystä lajien kehittymisestä.

– Evoluutio on paras selitys kaikelle sille, joka luomakunnasta nyt nähdään. Teoriassa on paljon aukkoja, emmekä tunne koko prosessia. Aukkojen vuoksi teorian vastustaminen on kohtuullisen helppoa, Junkkaala myöntää.

Kreationismikirjallisuutta paljon suomeksi

Kreationismikeskustelu on pinnalla varsinkin Yhdysvalloissa. Se pulpahtaa herkästi esille, kun puhutaan koulujen biologian opetuksesta. Tuovi Pääkkönen näkee sen johtuvan siitä, että maan kouluissa ei opeteta uskontoa.

– Keskustelu on tulehtunutta, koska maailmankatsomukselliselle keskustelulle ei ole luontevaa paikkaa kouluissa. Yhdysvallat on uskonnollinen kansakunta, ja siellä olisi tarve keskustella näin isosta tieteenfilosofisesta kysymyksestä.

Eero Junkkaala huomauttaa, että evankelikaalinen – ja siten kreationistinen – kristillisyys on myötätuulessa Yhdysvalloissa. Maassa julkaistaan paljon kirjallisuutta, joka puolustaa kreationismia, ja kirjallisuutta käännetään myös paljon suomeksi.

Moraalin pohtiminen ihmisen merkki

Evoluutioteoriaa on syytetty siitä, että se asettaa ihmisen samalle viivalle eläinten kanssa. Kun teoria puhuu eloonjäämistaistelusta, sen voidaan tulkita hyväksyvän epätasa-arvon ja sorron. Vahva vie ja heikko vikisee.

Eero Junkkaala tulkitsee asian päinvastoin. Yhteiset biologiset juuret eläinten kanssa eivät vähennä ihmisen arvoa.

– Jumala on luonut eläimet ja ihmiset, mutta vain ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen ihminen on Jumalan kuvana arvokas.

Tuovi Pääkkönen ajattelee, että kertomus ihmisen luomisesta tarkoittaa symbolisesti sitä hetkeä, jolloin ihmisen alkumuoto alkoi miettiä moraalia ja kuolevaisuutta.

– Jumalan kosketuksen hetki oli se, kun ihminen tuli tuntemaan hyvän ja pahan. Aatami ja Eeva eivät ole historiallisia henkilöitä, vaan he edustavat ihmisiä, meitä kaikkia.

Kirkot: evoluutio Luojan työkalu

Evankelis-luterilainen kirkko ei sitoudu kreationismiin eli luomisoppiin. Kirkon virallisilla nettisivuilla kantaa perustellaan seuraavasti:

– Luterilainen kirkko ei katso, että evoluutioteoria luonnontieteellisenä selitysmallina on ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän ihmeestä ja sen synnystä. Evoluutioteoria on totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä.

Myös katolinen kirkko on hyväksynyt evoluutioteorian.

– Luonnon evoluutio ei ole ristiriidassa luomisteorian kanssa, sillä evoluutio edellyttää kehittyvien asioiden luomista, muotoili paavi Franciscus teistisen evoluution näkemyksiä myötäillen.

Kannanotto ei ole uusi, sillä jo paavi Pius XII ilmoitti vuonna 1950, että katolisen kirkon oppien ja evoluution välillä ei ole ristiriitaa.

Myös ortodoksinen kirkko on samoilla linjoilla.

Jaa artikkeli: