Hautausmaa kunnioittaa vainajia

Harmoninen ja seesteinen hautausmaa-alue on ylipuutarhurin tavoite.

Jyväskylän seurakunnan uusi ylipuutarhuri, hortonomi Mervi Muinonen on jo ehtinyt tutustua vastuullaan oleviin alueisiin. Jyväskylään hän tuli Pieksämäen seurakunnan puutarhurin virasta.

Ylipuutarhurin tehtävänä on koordinoida ja kehittää seurakunnan ympäristötyötä, kiinteistöjen puisto- ja viheralueiden hoitotöitä sekä hautausmaiden ja sopimushautojen hoitokäytäntöjä yhdessä hautausmaiden työnjohdon kanssa.

Ylipuutarhuri vastaa myös vuosittaisten hoitosuunnitelmien laatimisesta, hyväksyy haudalle pystytettävän muistomerkin erikseen vahvistettujen hautamuistomerkkiohjeiden mukaisesti ja vastaa seurakunnan metsien hoitosuunnitelmista sekä valmistelee metsien hoitoa ja hakkuita koskevat päätökset.

Ylipuutarhuri toimii työnjohtajien ja hautausmaan hoitajan esimiehenä.

Kesätyöt hautausmailla ovat käynnistyneet ja osa kaikkiaan sadasta kesätyöntekijästä on jo ahertamassa. Nurmikot kasvavat täyttä vauhtia, ja niiden leikkuu alkaa lähipäivinä.

Hautausmaa kertoo paikkakunnan lähihistoriasta.

Kesäkukat istutetaan hoitohaudoille kesäkuun 10.–11. päivä. Hautainhoitorahaston hoidossa on lähes 12 000 erilaista hoitosopimushautaa.

Hautausmaitten työntekijät toivovat, että seurakunnan hoidossa olevilla haudoilla ei olisi ylimääräisiä irtokoristeita kuten lyhtyjä tai muistoesineitä hidastamassa hoitotyötä.

Monet haluavat hoitaa omaistensa haudat itse. Jyväskylässä ei ole rajoitettu sitä, millaisia kukkia haudoille saa istuttaa, vain puut ja pensaat ovat kiellettyjä.

Seurakunta huolehtii sirottelu- ja muistolehtojen hoitamisesta. Omaiset ovat Mäntykankaalla tuoneet sirottelualueen sammalikkoon ja kivien päälle muistoesineitä ja kukkia, mutta se ei kuitenkaan ole tarkoitus. Alueen tulisi säilyä luonnonmukaisena.

Muinonen kertookin, että alueen viereen rakennetaan oma paikka muistoesineille ja kukille. Hän myös toivoo, että lyhdyt noudettaisiin kesäksi pois.

Muinosen vastuulla on hautainhoitorahasto ja tavaratilausten hyväksyntä. Myös muistomerkkisuunnitelmat tulevat hänen hyväksyttäväkseen.

– Uudesta hautakivestä pitää tehdä hautamuistomerkkisuunnitelma, jonka yleensä tekee kiviliike ja lähettää sen minulle hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa on oltava myös hautaoikeuden haltijan tiedot, koska hänellä on lupa tilata muistomerkki haudalle. Jos haltijan tiedot puuttuvat, viivästyy myös lupa hautakiven asentamiseen, Muinonen muistuttaa.
Hautaoikeuden haltija on useimmiten lähiomainen, joka sitoutuu vastaamaan haudan hoidosta, esimerkiksi kallellaan olevan kiven suoristamisesta.

Kallistunut tai rikkoutunut muistomerkki on turvallisuusriski.

– Nyt on lähetetty hautamuistomerkkien oikaisukehotuskirjeitä haltijoille. Jos omaiset eivät oikaise hautakiveä, tilattua haudan hoitoa ei voi aloittaa. Kallistunut tai rikkoutunut muistomerkki on turvallisuusriski, Muinonen toteaa.

Vanhalla hautausmaalla on aloitettu hoitamattomien hautojen seuranta. Myöhemmin tulee päätettäväksi, annetaanko joillekin seurannassa oleville haudoille erillinen kunnostuskehotus.

Mervi Muinosen tavoitteena on harmoninen ja seesteinen miljöö, jossa vainajia kunnioitetaan pitämällä alueet siisteinä ja kauniina. Hän tunnustaa kiertelevänsä lomillaankin katselemassa hautausmaita.

– Hautausmaa kertoo paikkakunnan lähihistoriasta ja on eräänlainen käyntikortti ja nähtävyys. Siksikin on tärkeää, että hautausmaat näyttävät hoidetuilta.

Jaa artikkeli: