Harvinainen hömötiainenkin viserteli

Metsäryhmän vapaaehtoiset kartoittajat Pekka Ihanainen ja Elina Ilves tutkivat Jyväskylän seurakunnan ylipuutarhurin Mervi Muinosen (vas.) kanssa metsien monimuotoisuutta Vesalan leirikeskuksen ympäristössä.

Tavoitteena on suojella 30 prosenttia seurakunnan omistamasta metsäpinta-alasta. Luontoarvojen selvitys on pian valmis.

Luontoliiton Luomakunnan metsät -hanke tarjoaa tukea seurakuntien omistamien metsien luontoarvojen selvittämiseen. Metsäryhmän vapaaehtoiset kartoittajat Pekka Ihanainen ja Elina Ilves tutkivat Jyväskylän seurakunnan ylipuutarhurin Mervi Muinosen (vas.) kanssa metsien monimuotoisuutta Vesalan leirikeskuksen ympäristössä.

Jyväskylän seurakunnan suojeltavaksi kaavailtujen metsien luontokartoitus on loppusuoralla. Syksyn aikana metsien monimuotoisuutta on arvioitu yhteistyössä Luontoliiton Metsäryhmän kartoittajien kanssa.

Seurakunnan metsästrategian yhteydessä selvitettiin mahdollisia suojelullisia arvoja sisältäviä metsäalueita, joita on tällä hetkellä 39,3 hehtaaria. Suojeltavat kohteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää. Tähän mennessä metsien monimuotoisuutta on kartoitettu muun muassa Ellinniemen kärjessä ja Pimeänkorven alueella Korpilahdella sekä Vesalan ja Koivuniemen leirikeskusten lähimetsissä. Suojelun arvoista metsää löytyi myös Sarpatin leirikeskuksen lähistöltä Tikkakoskelta.

– Ennen lumen tuloa on tarkoitus ehtiä käydä vielä Hanslammin alueella, Luontoliiton Metsäryhmän vapaaehtoinen kartoittaja Elina Ilves kertoo.

Metsien luontoarvojen selvittämisessä kiinnitetään huomiota muun muassa metsätyyppiin, puuston ikään ja lahopuun määrään. Lisäksi etsitään metsän luonnontilaisuudesta kertovia indikaattori- eli ilmentäjälajeja, jotka voivat olla myös uhanalaisia. Luontoliiton kartoituksissa keskitytään kääpiin, jäkäliin ja sammaliin. Myös linnuista tehdään havaintoja.

– Maastossa etsimme erityisesti eri asteista lahopuuta, joka on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Suomen metsälajeista neljäsosa on riippuvaisia lahopuusta, Ilves selventää.

 Vanhoja, luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä häviävän vähän, siksi täytyy suojella myös ihan tavallista talousmetsää.

Tähän mennessä kartoituksessa on löytynyt muun muassa norjantorvijäkälää, rusokantokääpää, peikonnahkaa ja palosuomujäkälää, jotka ovat vanhan metsän indikaattorilajeja.

– Teimme myös äänihavainnon hömötiaisesta, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. On huolestuttavaa, miten ihan tavalliset lajit taantuvat, Ilves sanoo.

Hömötiainen on uhanalainen, sillä se ei löydä syötävää tai suojaa hakatuista metsistä. Lintu tarvitsee myös lahopuita, sillä se kaivertaa itse nokallaan pesäkolon poikasilleen.

Jyväskylän seurakunnan metsät ovat pääosin nuorta talousmetsää, mutta metsistä löytyy myös luonnon monimuotoisuuden kannalta kehityskelpoisia kohteita.

– Vanhoja, luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä häviävän vähän, siksi täytyy suojella myös ihan tavallista talousmetsää. Talousmetsäkin voi kehittyä luonnontilaisempaan suuntaan, kun sen annetaan kasvaa ja kehittyä rauhassa.
Kiitosta seurakunta saa hyvästä metsäsuunnitelmasta.

– On hienoa, että metsäsuunnittelussa tärkeintä ei ole pelkästään metsien taloudellinen tuotto, Ilves sanoo.

Jyväskylän seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2019–2028. Metsästrategia perustuu seurakunnan metsäarvoihin, joita ovat vastuu luomakunnasta, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, pyrkimys hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä sekä metsien virkistyskäyttö ja taloudellinen kestävyys. Suunnitelman lähtökohtana on muun muassa selvittää, millaista metsää seurakunnan tiloilla kasvaa ja millaisia kestäviä hakkuita metsissä voidaan tehdä. Jatkuva kasvatus otetaan ensisijaiseksi metsänhoitotoimenpiteeksi.

Metsien suojelemisessa seurakuntien esimerkin voima on suuri.

Tavoitteena on suojella 30 prosenttia seurakunnan omistamasta metsäpinta-alasta tulevien vuosien aikana. Seurakunnalla on metsää 575 hehtaaria.
Jyväskylän seurakunnan ympäristötyön ohjausryhmän puheenjohtaja Mette Toikkanen pitää suojelutavoitetta kunnianhimoisena.

– Tämä on hyvä alku. Myös seurakunnan on annettava oma panoksensa metsien suojelemiseksi. Vastuu luomakunnasta on kaikkien yhteinen, sillä ilman luontoa meillä ei ole mitään.

Toikkasen mukaan seurakunnalla on tärkeä rooli metsien suojelemisessa.

– Voimme näyttää hyvää esimerkkiä, mitä luonnon hyväksi on tehtävissä.
Myös Elina Ilves pitää seurakuntien roolia tärkeänä.

– Seurakunnilla on isoja metsäosuuksia. Metsien suojelemisessa seurakuntien esimerkin voima on suuri.

Tiesitkö?

  • Jyväskylän seurakunnalla on metsää 575 hehtaaria.
  • Tavoitteena on suojella 30 prosenttia metsäpinta-alasta tulevien vuosien aikana.
  • Suojeltavaksi kaavailtuja metsäalueita on tällä hetkellä 39, 3 hehtaaria.
  • Mahdollisesti suojeltavat metsäalueet sijaitsevat Korpilahdella: Ellinniemen kärki, Hanslammin alue, Pimeäkorven alue sekä Vesalan leirikeskuksen ympäristössä. Metsäryhmän kartoituksien tuloksena suojelun arvoisia kohteita voi löytyä lisää.
  • Lisäksi suojeltavana METSO-kohteena on jo 8 hehtaarin kokoinen Hanslammin rauhoitusalue.
Jaa artikkeli: