Lehteriin

Ammattijärjestäjänä toimiva Satu Kiviniemi ohjaa ja auttaa tavarapaljouden kanssa kamppailevia asiakkaita. Turhaa tavaraa voi karsia esimerkiksi kierrättämällä vanhoja kirjoja.