Taidetta ja tunteita

Äidin ja tyttären suhdetta kuvataan usein erityiseksi. Pirkko ja Karoliina Veijoa yhdistää taide, tunteikkuus ja toivo.