Jokanaisenoikeus

Naisten ja miesten välinen tasa-arvokuilu työelämässä kasvaa huimaksi, kun tilannetta tarkastellaan koko maailman mittakaavassa. Ekumeeninen Vastuuviikko muistuttaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön
ja toimeentuloon.

Tasavallan tunnejälki

Presidentin auktoriteetti on edelleen tallella, vaikka monet auktoriteetit ympäriltä ovat väljähtyneet.