Ikkuna ikuisuuteen

Ikonien aiheet liittyvät usein pääsiäisen tapahtumiin ja evankeliumien sanomaan.

Ikoni on yhteistä omaisuutta

Evankelis-luterilaista kirkkoa on totuttu pitämään ”sanan kirkkona”. Kuvan merkitys uskon tulkitsijana on kuitenkin kasvussa.